Klasa akademicka SGH

Informujemy, że klasa 1e, w której są nauczane na poziomie rozszerzonym matematyka, geografia i język angielski, tzw. ekonomiczna, została objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej i jest klasą akademicką SGH. Jest to jedyna taka klasa w Przemyślu.

W ramach programu klasy akademickiej organizowane będą dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbędą się na terenie kampusu Uczelni oraz w naszym liceum. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Kategoria: