• Uroczyste pasowanie na ucznia I LO

  Pasowanie uczniów klas pierwszych na licealistę odbywa się we wrześniu - miesiącu urodzin patrona szkoły. W tym dniu przyznawane są nagrody i stypendia najlepszym absolwentom oraz wyróżniającym się uczniom w minionym roku szkolnym.
  W tym roku szkolnym uroczystość pasowania odbyła się 24 września w dwóch turach ze względu na trwającą pandemię. O godzinie 9.00 zgromadziły się w auli klasy: 1a, 1b, 1c, a o godzinie 11.00 – klasy: 1d, 1e, 1f. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem przyjętym w liceum. Jednym z pierwszych jej punktów było przemówienie Dyrektora. Po nim nastąpiło rozdanie nagród i stypendiów.

  Z głębokim żalem zawiadamiamy...

  „Nie zmarnowałem swojego życia – J.Podgórski”

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 07 listopada 2021 r. w Warszawie, w wieku 94 lat zmarł
  ŚP dr n. med. Jan Podgórski
  człowiek o wielu zainteresowaniach, altruista, absolwent i fundator stypendiów dla zdolnej młodzieży
  I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

  Zmarły spoczął w rodzinnym grobie na Cmentarzu Komunalnym w Birczy.

  40 lat temu (od 17 lipca do 7 grudnia 1981 r.), w auli I Liceum Ogólnokształcącego miało miejsce I Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Południowo - Wschodniego z siedzibą w Przemyślu. Aby upamiętnić to ważne wydarzenie i złożyć hołd jego uczestnikom przed aulą szkolną została umieszczona na wniosek NSZZ „S” Ziemia Przemyska tablica, którą ufundował rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

  Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

  W dniu 2.11.2021rr w hali sportowej odbyły się mistrzostwa I LO w tenisie stołowym. Do turnieju zgłosiło się dwóch chłopców oraz pięć dziewcząt. Zawody rozegrano systemem do dwóch przegranych. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Weronika Pelc, na drugiej pozycji uplasowała się Aleksandra Kondrat, a trzecia była Michalina Mocio. Wśród chłopców puchar wywalczył Jakub Dutkowski, a drugi był Szymon Szurdak. W/w osoby wywalczyły sobie prawo do reprezentowania naszej szkoły w zawodach powiatowych.

  Kierując się przywołaną powyżej sentencją, uczniowie klasy 2f pod opieką pani mgr inż. Agaty Zięby-Warcholak skorzystali z możliwości współpracy z PWSW i w dniu 20 października wybrali się na praktyczne zajęcia laboratoryjne do pięknych, nowoczesnych pracowni: chemicznej i mikrobiologicznej. Zajęcia warsztatowe prowadzone były w małych grupach przez pracowników uczelni: panią dr Magdalenę Marchel i panią mgr Patrycję Naporę. Każdy z uczestników samodzielnie wykonywał eksperymenty i czynności laboratoryjne, m.in. pomiary pH, pipetowanie pipetą automatyczną i miareczkowanie alkacymetryczne.
  Wróciliśmy do szkoły zadowoleni z zajęć i z ogromną ochotą na kolejne!

  63. RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”

  W sobotę, 9 października 2021 r. odbył się już 63. rajd szlakami wiodącymi przez forty Twierdzy Przemyśl. Miejscem zbiórki było skrzyżowanie ulic Obronnej i Wysockiego na Lipowicy. Trasa prowadziła przez: Fort IX Brunner, Fort IXa Przy Krzyżu, Fort X Orzechowce, do Fortu XI Duńkowiczki. Przewodnik na trasie zapoznał nas z historią walk o Twierdzę Przemyśl, budową i wyposażeniem fortów. Rajd zakończył się ogniskiem z pieczeniem kiełbasy i konkursem wiedzy o Twierdzy Przemyśl, w którym najlepszą okazała się Izabela Wujec z klasy 1a.

  O potrzebie kształcenia umiejętności pracy zespołowej, kompetencji społecznych, językowych i kulturowych pisano już w różnych opracowaniach edukacyjnych. Uczymy się ich siedząc w ławkach szkolnych, ale można inaczej – jak wskazuje nazwa projektu „Razem- lepiej, łatwiej i efektywniej”. Projekt ten został przygotowany przez panie Renatę Pobidyńską i Agnieszkę Organ - nauczycielki I LO w Przemyślu. Uzyskał on akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i otrzymał dofinansowanie w wysokości 97 460 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wykład dra hab. Tomasza Pudłockiego

  22 października br w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego odbył się wykład pana dra hab. Tomasza Pudłockiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie " Rola artystów w życiu XIX-wiecznych narodów oraz ich wpływ na dążenia niepodległościowe i poczucie tożsamości narodowej". Wykład został wygłoszony w ramach projektu V4 Towarów a Common Regional History od Kur Nation-Building Strategia. Traveling Director and Muisicians. Uczestniczyła w nim młodzież naszej szkoły, uczniowie mieli okazję skonfrontować własną wiedzę na temat romantycznego artysty z ciekawą i barwnie ukazaną wizją prowadzącego.

  W tym roku stypendia w ramach programu "Nie zagubić talentu" trafiły do 109 uczniów uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym. W tegorocznej edycji programu stypendia naukowe przyznano 65 uczniom. W tym gronie znaleźli się finaliści i laureaci olimpiad i konkursów, m.in. w dziedzinie fizyki, matematyki, informatyki. Również czterech uczniów naszej szkoły zostało nagrodzonych za swoją ciężką pracę: Michał Dyrda, Michał Furgała, Mikołaj Jędruch, Miłosz Samek.

  Na szlaku Erasmusa

  Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji Erasmus+ umożliwił grupie uczniów i nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu udział w międzynarodowym projekcie „I AM PROUD TO BE EUROPEAN”. Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami średnimi z Rumunii, Chorwacji, Portugalii, Włoch i Polski, a finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcja KA229 Edukacja Szkolna. Słowak otrzymał 34 000 Euro na jego realizację, w tym na wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli. Koordynatorką projektu jest Renata Pobidyńska, nauczycielka języka angielskiego w I LO. Wyjazd do Chorwacji był pierwszym z trzech zaplanowanych, następne będą do: Rumunii, Portugalii i Włoch.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS