Menu główne

 • Zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych

  29 kwietnia miało miejsce zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych.

 • XXII sesja sejmu dzieci i młodzieży w Warszawie

  1 czerwca 2016 roku Julia Szczęsna i Mateusz Bielech wzięli udział w XXII sesji sejmu dzieci i młodzieży w Warszawie.

 • Wirtualny Spacer

  Pragniemy zaprezentować Wirtualny Spacer po naszej szkole.

 • Hymn szkoły

  Hymn szkoły do słów wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój”.

 • Wizyta dra Jana Podgórskiego

  W środę 14 września 2016 r. społeczność I LO w Przemyślu miała przyjemność gościć absolwenta szkoły z 1948 roku, Pana dra Jana Podgórskiego, który od lat na stałe mieszka w Warszawie, jednak ze swoją szkołą utrzymuje stały kontakt. Jan Podgórski pochodzi z miejscowości Sufczyna w gminie Bircza. Trudne koleje wojenne zaprowadziły go do Przemyśla. Tu w 1948 roku złożył maturę w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Następnie podjął studia medyczne. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę jako lekarz pediatra. Kilkukrotnie wyjeżdżał na stypendia zagraniczne, m.in. do Niemiec, gdzie specjalizował się w onkologii dziecięcej. Pan Jan ma wszechstronne zainteresowania, zwłaszcza historią i geografią, włada kilkoma językami, m.in.: językiem angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim. Przez całe swoje życie aktywnie angażuje się we wszelką działalność charytatywną, szczególnie bliski jest mu los dzieci i młodzieży, którym stara się pomagać do dziś. Od kilku lat jest fundatorem stypendium dla wybitnie zdolnych uczniów I LO w Przemyślu

  I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu będzie w dniach 20-22.10.2016 r. gospodarzem XLII Zjazdu Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Organizacja ta została założona przez działaczy oświatowych na Zjeździe Krajowym w Skarżysku-Kamiennej 15-16 lutego 1991 r. Wzięli w nim udział delegaci z ponad 40 szkół, w tym jedna trzecia (15) ze średnich zakładów edukacyjnych. Obrady uznano za drugi krajowy Zjazd szkół, bowiem palmę pierwszeństwa przyznano pierwszemu w dziejach polskiego szkolnictwa spotkaniu przedstawicieli wiekowych szkół średnich w Warszawie 10 grudnia 1973 r. w gmachu Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji z okazji obchodów 200 - rocznicy Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Obecnie członkiem stowarzyszenia jest 114 szkół, których tradycja szkolna budowana jest od co najmniej 100 lat. Zaszczytną funkcję Prezesa Stowarzyszenia pełni dr Józef Świeboda.

  W dniu 17 września obchodziliśmy 77. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka. Z tej okazji przed południem w Przemyślu odbyła się uroczystość patriotyczna przy Pomniku poświęconym Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia. Następnie miał miejsce przemarsz uczestników do kościoła Księży Salezjanów zakończony Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka.

  W uroczystościach brał udział poczet sztandarowy naszej szkoły: Sabina Bojda (IIIc), Wiktoria Grabowska (IIIc), Paweł Żurawski (IIId) , pod opieką pana Rafała Tarnawskiego oraz delegacja klasy I B w składzie: Katarzyna Rzońca, Gabriela Orłów, Magdalena Ferenc, Joanna Skowronek, Natalia Zadora, Anna Korzępa, Julia Kurcz, Aleksandra Jakimowicz, Izabella Jabłońska, Sara Marczuk, Karol Olejnik, Konrad Paczkowski, pod opieką pani Moniki Szozdy.

  Kolejny raz „Wyganiamy raka”

  W dniu 26 września uczniowie Naszego Liceum po raz kolejny wzięli udział w piątej akcji „Wyganiamy Raka”, której organizatorem był Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki w Przemyślu wraz z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, mająca na celu przypomnienie o potrzebie walki z rakiem. Trasa biegu rozpoczynała się pod szpitalem wojewódzkim, a meta i inne konkursy na boisku przy ulicy Szańcowej w dzielnicy Wilcze. Uczestnicy mogli na mecie zjeść posiłek regeneracyjny oraz owoce dostarczone przez organizatorów, a następnie pobawić się w różne konkursy.

  Rada Rodziców - rok szkolny 2016/2017

  Podczas spotkań klasowych z rodzicami uczniów, które odbyły się 6.09.2016 r. dokonano wyboru Rady Rodziców. W skład niej weszli Przewodniczący Rad Oddziałowych. Rada Rodziców na swoim spotkaniu plenarnym dokonała wyboru prezydium i komisji rewizyjnej.

  Skład prezydium przedstawia się następująco:
  - p. Marek Pacławski – przewodniczący
  - p. Witold Pawlak – zastępca przewodniczącego
  - p. Iwona Olejnik – sekretarz

  Cierpliwości i wytrwałości życzył wszystkim uczniom w dniu 1 września, na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, pan Tomasz Dziumak. Pierwszoklasiści oraz delegacje klas drugich i trzecich, po uczestnictwie we Mszy św. w przemyskiej Katedrze i przemarszu ulicami miasta zgromadzili się w auli szkolnej. Wraz z nimi, Dyrekcją liceum i Gronem Pedagogicznym oficjalnie rok szkolny w murach Słowaka zainaugurowali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP, pan Marek Rząsa, Sekretarz Miasta Przemyśla, pan Dariusz Łapa, Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), pani Janina Mielnikiewicz, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, pan Paweł Trefler, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Artur Derdziak, Przewodniczący Rady Rodziców, pan Zbigniew Hamielec. Oprócz wymienionych gości oraz Dyrektora liceum głos zabrał także Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Karol Mazurek. Listy z okazji uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego wystosowali natomiast Marszałek Sejmu RP, pan Marek Kuchciński oraz Poseł na Sejm RP, pan Andrzej Matusiewicz.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

  1 września 2016 r.
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017:
  9.00 msza św. w Archikatedrze w intencji społeczności szkolnej,
  10.00 przemarsz licealistów, nauczycieli i zaproszonych gości ulicami miasta do budynku szkolnego,
  10.30 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej - uczestniczą uczniowie klas I oraz delegacje uczniowskie klas II i III,
  10.30 spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami w salach lekcyjnych,
  11.15 spotkanie uczniów klas I z wychowawcami w salach lekcyjnych.

  Przemyska Giełda Staroci

  Chcesz: kupić, sprzedać, wymienić.
  Zapraszamy w niedzielę, 21 sierpnia w godzinach od 7.00 do 13.00 na parking I-szego Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu przy ulicy Słowackiego 21. Zapraszamy wstęp wolny.

  Maria Witkiewicz – wspomnienie

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nauczyciela naszej szkoły Pani Profesor Marii Witkiewicz. Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 5 lipca 2016 r. na Cmentarzu Głównym w Przemyślu i zgromadziły liczne grono byłych współpracowników i wychowanków zmarłej.

  Pani Maria Witkiewicz urodziła się 27 sierpnia 1934 r. w Poznaniu. Uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, naukę kontynuowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, następnie pracowała jako nauczyciel wychowania plastycznego w liceach wrocławskich, a od 1.września 1963 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej CZSP w Przemyślu. We wrześniu 1977 r. podjęła pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, a następnie w 1979 r. w Liceum Plastycznym w Jarosławiu. W 1994 r. przeszła na emeryturę.

  Oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęła się w auli, o godzinie 11.30, po przemarszu z Archikatedry przemyskiej, gdzie członkowie licealnej społeczności uczestniczyli w Mszy Świętej. Przybyłych na uroczystość przywitali nauczyciele, Beata Kryńska i Marek Magdziak. Tradycyjnie odśpiewano hymn państwowy, po czym zabrał głos Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego – pan Tomasz Dziumak. Podziękował uczniom i nauczycielom za trud pracy, osiągnięte sukcesy, a także życzył wszystkim udanego wypoczynku i bezpiecznych wakacji. Do tych życzeń dołączali się kolejno przemawiający: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – pan Marek Rząsa, Sekretarz Miasta Przemyśla – pan Dariusz Łapa, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO – pan Artur Derdziak, Przewodniczący Rady Rodziców – pan Zbigniew Hamielec. Pani Beata Kryńska odczytała również list okolicznościowy od Rzecznika Praw Dziecka.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS